අපේ කොල්ලෝ ටිකක් කරපු සුපිරිම වැඩක් මෙන්න..

I N D U L A J A Y A S E K A R A ගේ I 3 D W O R K S කියන්නේ අපේ අතීත පෞඩත්වය නූතන තාක්ෂණය සමග මුසු කර ලෝකයා වෙත ළගා කරවීමට කරටයුතු කරන ආයතනයක්.
ඉතින් අද අපි මේ බලන්න යන්නේ අතීතතයේ එකමත් එක දවසක අපේ ලක්දිව තිබුණු අකාරය බලලා එනනයි. මේ වගේ වැඩ කරන කොල්ලන්ව අපි සැමදා මුළු හිතින්ම අගය කළ යුතුයි.

Image may contain: plant, outdoor and nature
I N D U L A J A Y A S E K A R A I 3 D W O R K S වැඩක්..

Image may contain: sky, cloud, outdoor and nature

 

Image may contain: plant and outdoor

Image may contain: mountain, tree, plant, sky, cloud, outdoor, nature and water

Image may contain: text and outdoor

Image may contain: outdoor

Image may contain: outdoor and water

Image may contain: sky, outdoor and nature

Image may contain: tree, outdoor and nature

Image may contain: outdoor

Image may contain: sky, tree, plant, cloud, outdoor and nature

Image may contain: plant, tree, outdoor and nature

No automatic alt text available.

Image may contain: sky and outdoor

Image may contain: plant, tree and outdoor

Image may contain: outdoor and nature

Image may contain: outdoor

Image may contain: cloud

Image may contain: mountain, sky, cloud, plant, outdoor and nature

Image may contain: outdoor

තව කෙනෙකුට බලන්න ශෙයා කරමු.
මේකත ලයික් කරන්නම ඕනේ පේජ් එකක්