මෙය දුටු සැණින් ශෙයා කරන්න

දැනට පවතින වර්ෂාපතනය සමඟ නිල්වලා පහළ නිම්නයේ හා කිරම ආර අවට ගංවතුර තත්ත්වය මහ ගංවතුර තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධනය විය හැකි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ හේතුවෙන් අකුරැස්ස, අතුරලිය, මාලිම්බඩ, මාතර, තිහගොඩ සහ කඹුරුපිටිය යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල පහත් බිම්වල පදිංචි ජනතාව ඒ පිළිබදව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

එමෙන්ම, ගිං ගඟේ හි බද්දේගම ජල මිනුම් ස්ථානයේ ජල මට්ටම සුළු ගංවතුර මට්ටමේ පවතින අතර එම තත්ත්වය ඉදිරි පැය 06 තුළ තවදුරටත් ඉහළ යාමක් අපේක්ෂා කරන බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව අද පෙරවරු 10.30ට නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වුණේ.

කළු ගඟේ හි මිල්ලකන්ද ජල මිනුම් ස්ථානයේ සුළු ගංවතුර මට්ටමක් පෙන්නුම් කරන අතර, පවතින වර්ෂාපතනය අනුව මෙම ගංඟාවන් ආශ්‍රිතව ගංවතුර මට්ටම්වල තවදුරටත් ඉහළ යාමක් බලාපොරොත්තු වන එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන්Image result for නිල්වලා