“අපාය මෙතැනය” අපි අපායේද 

ජායා රූපයක කතාව..,

‘‘ අපාය මෙතැනය ‘‘ යනුවෙන් නමි කොට Biplab Hazra ඉදිරිපත් කර තිබූ මෙම ඡායාරෑපයට ඉංදියාවෙි පැවති  2017 Sanctuary වන ඡීවී ඡායාරෑප ප්‍රදර්ශනයේදී ප්‍රථම ස්ථානය හිමිවිය.

මෙය බටහිර බෙංගාලයේ බන්කූරා දිස්ත්‍රික්කයේ ගමිමානයක මිනිසුන් විසින් සිදු කරනු ලැබූ කෘෘර වුත් අති අමානුෂික වුත් ක්‍රියාවලියකි. ඔවුන් සිය ගමිමානය හරහා කැලෑවට වදිමින් සිටි ඇතින්නක් හා ඇගේ පැටවා වට කොට ගල් මුල් ගැසූහ. අණතුරැව රතිඤ්ඥා පත්තු කර ඔවුන් දෙසට විසිකර තාර ගුලි දල්වා ඔවුන් වෙත දමා ගැසූහ. හමට ඇලුනු ගිනිගත් උනු තාර තටිටු වලින් උන් පිචිචෙමින් වෙිදනාවෙන් මොර දුන්හ මර බියෙන් තැතිගත් පැටවා සිය මව පසුපස දිව යමින් ඇතින්නගෙන් මාව බෙිරාගන්න අමිමෙි යැයි කියනවා විය හැක.

මෙි ගැන සිය අදහස දක්වන ඡායාරෑප ශිල්පී බිප්ලාබී හස්රා

‘‘ මෙි නින්දා සහගත ක්‍රියාව සිදුකරන විට මම සිටියේ එතැනයි .ප්‍රචන්ඩ මිනිසුන් ඉදිරියේ මට කල හැකි දෙයක් තිබුනේ නෑ.සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ මෙි උප මහද්වීපයේ සැරිසරපු බුද්ධිමත් මෙි සතුන්ට දැන් මෙික මිනිසුන් විසින් අපායක් බවට පරිවර්තනය කරල ඉවරයි ‘‘

—————————————————————————
The heat from the fire scorches their delicate skin as mother and child attempt to flee the mob. In the lead, the cow’s expansive ears are angled forward as she stoicly ignores the crowd of jeering men. Behind her, her calf screams in confusion and fear as the fire licks at her feet. Flaming tar balls and crackers fly through the air to a soundtrack of human laughter and shouts. In the Bankura district of West Bengal this sort of humiliation of pachyderms is routine, as it is in the other elephant-range states of Assam, Odisha, Chhattisgarh, Tamil Nadu and more. India is the world’s stronghold for the Asian elephant and boasts over 70 per cent of the global population of the species. But this achievement rings hollow as vital elephant habitats and routes continue to be ravaged, and human-elephant conflict escalates to a fatal degree. The ignorance and bloodlust of mobs that attack herds for fun, is compounded by the plight of those that actually suffer damage to land, life and property by wandering elephants and the utter indifference of the central and state government to recognise the crisis that is at hand. For these smart, gentle, social animals who have roamed the sub-continent for centuries, hell is now and here.

උපුටා ගැනීම | Sanctuary Asia