ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයිය අහෝසියි?

ඇමෙරිකාවේ පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට ඉඩ ලබාදෙන American Green Card සදහා මෙවර වෙනදටත් වඩා  ලාංකිකයන් උනන්දුවක් දැන්වූවා. වෙබ් අඩෙවි වලින් මෙන්ම සමාජ ජාලා හරහාද මෙයට ලොකු උද්යෝගයක් ඇති කරනු ලැබුවා. නමුත් අද අපිට ඔබට කියන්න යන කතාව නිසා කොහොම හිතේවිද කියලා දන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ විස්තරය පහත වීඩියෝවෙන්.

මේ වගේ අලුත් දේවල් සැණින් දිනපතාම දැනගන්න දැ්න්ම අපේ පේජ් එක ලයික් කරන්න.