තෙල් තාච්චියේ බවුන් වඩන භික්ෂුව (Photos)

 

තායිලන්ත භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් උණු තෙල් තාච්චියක් ඇතුළත සිට භාවනා කරන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් සහ ඡුායාරූප කිහිපයක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනවා.

යටින් ගිනිමැලයක් දල්වා ඊට ඉහළින් ඇති තාච්චියට වැලි, වතුර සහ තෙල් පුරවා භාවනාවේ නිරතව සිටින මේ භික්ෂූන් වහන්සේ අධික තාපයක් ඇති ඒ ආසනය තුළ කිසිදු අපහසුවක් නැතිව එකම ඉරියව්වෙන් වැඩවසන්නේ කෙසේද යන්න ගැන සියල්ලන් තුළම තිබෙන්නේ මවිතයක්.

උන්වහන්සේ භාවනාවෙන් මනස දියුණුකර ඇති බවට ඇතැමුන් මත පළ කරද්දී තවත් සමහරු කියන්නේ උන්වහන්සේ ආරූඪයකින් එම ක‍්‍රියාව කරන බවයි.

විද්‍යාව අදහන තවත් සමහරු පවසන්නේ තාච්චියට මුලින් වැලි පුරවා අනතුරුව වතුර පුරවා ඇත්නම් එවිට තෙල් උඩ පාවෙන නිසා, වතුර විශිෂ්ට තාප ධාරිකයක් ලෙස ක‍්‍රියා කරමින් තෙල් රත්වීම අවම කරන බවයි.විදයානුකූල අර්ථ දැක්වීම අනුව නම් සිතෙන්නේ මෙයින් වෙන හානීය අඩු බවයි.
කෙසේ නමුත් මෙවන් ක‍්‍රියා අත්හදා බලන්නට යාම නම් අනතුරට අත වැනීමක් බව නොකියාම බැහැ. ඡායාරූප දැක්වෙයි